MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!

Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi cho đỡ nhàm chán, thế rồi Anh bắt em xử lý hết chén đĩa cũ. Mua về mấy bộ mới.

Bộ nhỏ gọn cho hai vợ chồng ăn trưa lúc con đi học hết.

Và 2 bộ lớn 6-8 bát để ăn cơm tối có đông đủ các con và khi tiếp khách.

—-

Thế là em lại có dịp trổ tài bày biện với cái mẹt nhỏ!

Mời các bác dùng cơm khi có hai người nhé😄😄😄

#yêu_bếp
#bếp_vanbeo
#cơm_hai_người

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

MÂM CƠM TỚ VÀ CẬU!Chồng em thích ăn cơm nhà, nên một hôm nổi hứng bảo đổi chén bát đi

Để lại phản hồi bài viết