Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp dụng vào bữa cơm hàng ngày nhưng mình rất thích thêu, mình có thể ngồi 3-4 tiếng để thêu các bức vẽ mà mình thích.Tranh mình thêu treo khắp các phòng trong nhà Từ Bếp đến phòng khách , phong tụi nhỏ , cầu thang
Cầm kim Thêu đối với mình nó cũng như một cách luyện cho tâm bình an lại, giúp cho mình có tính kiên nhẫn, giảm áp lực của công việc
Sống chậm lại giữa cuộc sống vội vã

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Mình không có các công thức nấu món ngon vì mình toàn học các bạn trên Yêu Bếp để áp

Để lại phản hồi bài viết