Mọi người ơi e ngâm sấu đc 3 ngày thì ntn? Có phải hỏng rồi không ạ? Có cách nào cứu

Mọi người ơi e ngâm sấu đc 3 ngày thì ntn? Có phải hỏng rồi không ạ? Có cách nào cứu ko chỉ giúp em với?

Mọi người ơi e ngâm sấu đc 3 ngày thì ntn? Có phải hỏng rồi không ạ? Có cách nào cứu

Để lại phản hồi bài viết