Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ. Sen và quỳ mỗi loại đều có vẻ đẹp riêng, sen cánh kép còn quỳ thì cánh đơn. Sen hay quỳ nếu mua được hàng chuẩn thì đều nở tưng bừng. Bản thân mình lại thấy quỳ tươi lâu hơn sen. Kinh nghiệm là khi mua về dốc ngược hoa xuống xối nước lên. Sau đó dùng dao sắc vát chéo cành, ngâm ngập nước trong vòng 2 tiếng rồi đem cắm vào bình nhiều nước, có thể thả thêm chút đá lạnh.

Chúc các bạn có được những bình sen, bình quỳ ưng ý!

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Một mùa sen, mùa quỳ đã đến. Xin gửi tới các bạn những bình sen, bình quỳ của mùa cũ.

Để lại phản hồi bài viết