Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi Mình

Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi
Mình mê cái thứ nước uống này khủng khiếp. Có thể uống vã qua ngày được ấy. Cơ mà ra quán thì tốn kém ghê nên mình quyết định by my self cho tiết kiệm. Haizz, tiết kiệm chưa thấy đâu mà đã kết thân được 2 kí mỡ. Muốn ăn nhưng lại muốn đẹp. Trời ơi, thật là khổ tâm quá mà🤣
Cách làm mình ghi trong từng ảnh nha

Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi Mình

Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi Mình

Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi Mình

Mùa hè đến rồi. Làm sữa tươi trân châu đường đen hay trà sữa đường đen uống thôi Mình

Để lại phản hồi bài viết