Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà và đang say đắm với bình hoa Đậu Thơm- Sweet Pea thơm ngọt ngào.
Hoa được chọn vẽ trên tách tháng 4 của Royal Albert. Cánh mỏng manh nhiều màu sắc báo hiệu mùa xuân đến ở vùng ôn đới. Sweet Pea thơm thoang thoảng vị ngọt nên được dùng làm bánh, trà, nước hoa...

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Ngày cuối tuần Hà Nội mưa. Khi những con phố tràn sắc loa kèn thì mình ở nhà uống trà

Để lại phản hồi bài viết