Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ "mấy bạn đi làm không tốn

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ "mấy bạn đi làm không tốn tiền ăn trưa, chắc là dư nhiều lắm" 🤔🤔🤔... nhưng không, trời đất như sụp đỗ vì tốn tiền nhiều hơn ăn tiệm vì lắm lúc không thể mua ít ít nên phải mua luôn để ăn cơm chiều rồi sáng mang theo nhưng được cái chu đáo và an tâm ... Nhưng được cái má mình thì lại dư ra một khoản tiền cũng kha khá do đỡ tiền chợ.😂😂😂

Câu chuyện mang cơm đến văn phòng, ngoài cái chuyện nay ăn gì, mai ăn gì... còn lắm chuyện thú vị như quên mang muỗng, đũa rồi phải chờ đợi, mượn của đồng nghiệp. Chưa tính có mấy hôm còn bỏ quên hộp cơm lại công ty gần cả tuần lễ. 🤣🤣🤣.

Bên dưới là tổng hợp những bữa cơm trưa tại văn phòng do Ric chuẩn bị để mang theo đi làm trong mùa dịch. Ric note một số cái trong từng hình bên dưới nha.

#Erichome
#esheepkitchen

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Ngày xưa lúc chưa mang cơm theo đi làm, Ric luôn suy nghĩ

Để lại phản hồi bài viết