Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được với nhiều loại rau củ quả.

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Nhà mình có ai thích ép cần tây không ạ. Mình rất thích vị cần tây, mà lại mix được

Để lại phản hồi bài viết