Nhiều Cuộc Chiến Và Đế Chế Đã Đến Và Đi Nhưng Ngôi Nhà Vẫn Còn Đó.Bọn Mìn

Nhiều cuộc chiến và đế chế đã đến và đi nhưng ngôi nhà vẫn còn đó.

Bọn mình rất yêu những ngôi nhà nhiều lịch sử như này. Cảm thấy rằng lịch sử sống động xung quanh, đang kể một câu chuyện dài

Video về ngôi nhà: https://youtu.be/56KnOYcoC4c
Ps: Đam mê cẩm tú cầu, mình đem theo 3 cây từ ban công căn hộ cũ rồi trồng thêm cả một dàn trước cửa nhà cho thoả lòng mong ước 🌸