Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng, qua mấy nông trại gần nhà hái mấy thứ trái cây nhà chưa trồng về ăn. Hồi xưa mẹ mình hay bảo sâu nó khôn lắm, cái nào ngon thì nó ăn. Nên lá có lỡ lõm chõm chỗ sâu thì cũng ăn đi đừng ngại. Mấy mùa bắp cải đều mấy chị sâu ghé thăm, đục lồi đục lõm. Để sâu ăn chán thì mình ăn, dù gì rau trong vườn ăn cũng không hết. Nhưng qua mấy mùa mình mới phát hiện ra điều, bắp cải, lá súp lơ, lá su hào hay lá củ cải muối lên đều ngon không kém gì cải muối. Mùa đông, ngắt lá vào phơi héo rồi muối như muối cải thường, vài ngày là ăn được, xào thịt, xào tỏi hay chấm nước mắm ớt gì cũng ngon. Còn hạt thì để khô thu hoạch, đến mùa sau gieo và làm rau mầm để ăn. Cứ thế mùa qua mùa, hệ sinh thái trong vườn tự sinh sôi nảy nở.

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Những ngày này chỗ mình giãn cách xã hội, lại  quanh quẩn trong vườn. Thi thoảng,

Để lại phản hồi bài viết