#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay
#ăn_chay
#Yêu_bếp
2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình mất. Chưa bao giờ ăn chay lâu như vậy nên cũng sẽ hơi khó khăn để thích nghi. Vì vậy mình cố gắng học thêm nhiều món đa dạng để thay đổi khẩu vị. Nhiều người nghĩ ăn chay là một việc gì đó cao siêu và khá khó khăn, nhưng nói về Phật pháp thì đó là thể hiện tình yêu thương, đền ơn đáp nghĩa, cầu nguyện sự an lạc, hồi hướng người đã khuất được sanh về cõi lành. Còn nói về lối sống, thì ăn chay là cách để chúng ta thanh lọc cơ thể, tránh xa bệnh tật, giảm thiểu nguy cơ ung thư, làm chậm quá trình lão hoá...
Vậy thì tại sao chúng ta không tạo nên thói quen tốt này, đúng không ạ?

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

#ở_đây_có_món_chay#ăn_chay#Yêu_bếp2 vợ chồng mình nguyện ăn chay 49 ngày khi Ba mình

Để lại phản hồi bài viết