Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành đăng ảnh cơm nguội nhà mình vậy. Mình hay rang cơm theo nguyên tắc vét tủ, có gì dùng nấy thôi. Chúc group cuối tuần vui vẻ nhé!

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Phong trào Eat Clean của nhóm lên cao quá mà nhà mình thì chưa triển khai nên đành

Để lại phản hồi bài viết