#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotam

CHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))

Gọi là foodtour nhưng mình cũng mới chỉ thử ăn ở 2-3 quán, trong chợ còn rất nhiều hàng ăn vặt với đa dạng món ăn. Thôi thì cứ từ từ khám phá vậy. Mình ăn ở 3 quán:

Quán tiết luộc, gà tần và súp

Quán chè Thái Lan Tâm Hương

Nga ốc

Review cụ thể mình sẽ để trong từng ảnh vì sợ viết ra hết ở đây thì dài lòng thòng các chư vị chúng sinh cũng chả đọc đâu.

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

#reviewdoancotam #reviewcotamCHỢ NAM ĐỒNG FOODTOUR =))Gọi là foodtour nhưng mình cũng

Để lại phản hồi bài viết