Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.
Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ ngày nắng hơn 40 độ.
_ Đi sớm
_ Đi chợ gặp những Món nào ngon, rẻ thì mua và đóng hộp cất ăn dần.
Mình thích ăn gà, vịt, ngan với tiêu chí
_Con mái
_ Có buồng trứng to, nhiều trứng. Béo mầm mà ít mỡ
_ Các loại cá thì đang sống hoặc vừa đánh biển lên.
Ăn tươi, ít khi cất ăn dần nhưng do mấy tuần nay chỗ mình quá nắng. Thịt lợn đắt quá nên mình mới chuẩn bị nhiều nhiều tí

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Sáng nay em đi chợ đây.Bí quyết lưu trữ đồ ăn ngon và rẻ lại đỡ mất thời gian đi chợ

Để lại phản hồi bài viết