Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu Mỹ
Chào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ. Lúc còn đi học, mình được dạy một tuần lý thuyết và thực hành về barbecue, nhưng mà lý thuyết về nguồn gốc lịch sử này nọ thì mình quên hết rồi có cách làm là mình nhớ vì cũng hay làm ở nhà. Cách làm trong bài là mình tổng hợp từ kiến thức mình được dạy cộng tham khảo trên mạng, ăn ngon như nhà hàng xịn chứ kém gì, haha. Mình có chú thích từng hình, mọi người đọc từ từ nha.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Sườn nướng kiểu MỹChào mọi người. Mình xin chia sẻ cách làm món sườn nướng kiểu Mỹ.

Để lại phản hồi bài viết