TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂
Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình cũng có 4 cây mơ ngọt và cây nào cũng sai trĩu quả nhưng mình đặc biệt thích 1 cây trong vườn vì cây này là nhiều quả nhất mà trông cũng khá chắc chắn nên mình thường leo lên cây đó ngồi vừa chơi vừa hái quả ăn, thú vui khá đặc biệt dù mình cũng ở độ tuổi đầu ba đích chơi vơi rồi🤣. Cũng như mọi ngày mình hay ngắm cây mơ đó từ ban công, hôm nay ra ban công nhìn xuống thì ôi thôi cây mơ của tôi, nhìn nó nặng trĩu quả mà gãy làm đôi mới buồn làm sao😓. Vừa buồn vừa bực cây mơ vì ham hố sinh sôi cho lắm trái vào nặng trĩu cành đến độ chỉ cơn gió mạnh xíu thổi qua là tan tác đời em🤧, vậy là từ giờ chả còn nơi mà leo trèo ngồi hóng mát vặt quả ăn, buồn quá buồn luôn á trời😭. Cây đó trái quá chừng mà chín ăn ngọt hơn đường nữa, nay thì em đã đi rồi em gái ơi, tiếc thương vô cùng 😩.

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

TÂM SỰ MỎNG: NGÀY BUỒN 😂Hiện giờ đang mùa mơ ngọt ở các nước phương Tây, nhà mình

Để lại phản hồi bài viết