Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45 độ nha. Hôm nay nhân tiện qua nhà cũ Xuân chụp một số cây hoa hồng do chính tay Xuân chăm sóc từ khi các ẻm còn nhỏ. Cách chăm sóc đối với Xuân rất đơn giản.
Trồng chậu hay trồng vào đất, dưới đáy chậu Xuân để một quả chuối cắt làm hai và đập dập quả trứng. Lấp một lớp đất mỏng cho tiếp phân bò ủ mục vào lấp thêm một lớp đất mỏng sau đó mới cho cây vào trồng.
Sau mỗi đợt hoa nở, khi hoa gần tàn Xuân cắt tỉa hàng loạt chỉ để lại nhánh chính, cành khoẻ còn đâu Xuân tỉa hết những nhánh nhỏ yếu và cành già bỏ đi. Tuỳ vào một số hồng Xuân vặt sạch lá bỏ đi để kích thích ra mầm nhiều hơn. Sau khi cắt tỉa xong bón thúc N6-P6-K6, phun thuốc phòng bệnh sau lần cắt tỉa.
Nếu có bã cà phê, bã trà, vỏ chuối, vỏ trứng trộn đều nhau sau đó bón cho hoa càng tốt ah😍

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Thấy cả nhà up ảnh đồ ăn nhiều rồi. Cả nhà cùng thuởng hoa để làm dịu cái nóng 40-45

Để lại phản hồi bài viết