Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gì
Thì mời vào team em nhé 🤤
Với một đứa nghiện cơm như em thì bất chấp nắng nóng vẫn phi vào bếp như thường
Lại tiếp tục series cơm nhà season 4 của em
Chủ yếu em nấu mấy món dễ làm và theo sở thích cá nhân nên chỉ mang tính chất tham khảo thôi mọi người nhé :)) đừng ai hỏi em sao ít ăn rau thế 😂
Một số món em có để cách làm bên dưới r ạ
Mọi người hỏi món nào nữa thì em update sau nhé ♥️

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Nếu nắng nóng quá mà chưa biết ăn gìThì mời vào team em nhé 🤤Với một đứa nghiện cơm

Để lại phản hồi bài viết