Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở hữu một bộ ảnh be bé chỉ bằng số lẻ của các bạn, dành cho bé con 🥰 Hôm nào mẹ làm hộp cơm bento thì trộm vía anh sẽ ăn hết, có khi đang ăn rồi ngủ gục trên bàn lúc nào ko biết (hình cuối 😜)
#bepmeMin

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Thú thật em bị mê mệt với những bộ ảnh cơm hộp của các bạn trong group. Em cũng sở

Để lại phản hồi bài viết