Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.
Mỗi buổi chiều thả bước lang thang tớ thường bất chợt dừng lại bên đường ngắm một đóa hoa dại đẹp đến se lòng, rồi tự hỏi, hoa gì mà đẹp đến thế nhỉ? Hỏi thì hỏi thế thôi chứ tớ vẫn gọi chung là "hoa dại".
Mến tặng Yêu Bếp 1 số lọ hoa, cỏ dại tớ đã cắm.

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Tớ có một tình yêu rất đặc biệt với các loại hoa, cỏ dại, hoa đồng nội.Mỗi buổi chiều

Để lại phản hồi bài viết