- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen -

Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng nấu đc bát mỳ, giờ mình chỉ muốn ngất 🥱🥱😴😴

Nhưng bát mỳ ngon ko tưởng! Nước dùng thanh ngọt mịn, thịt mềm nhưng vẫn dẻo dai giữ dáng (ko như mình 🐷), lòng đỏ trứng ứa ra bao trùm cả 👅, hành được ngâm nước đá nên giòn tan mát trong miệng, tẹp tẹp 🤤🤤🤤

Ảnh và video đc post ngược dòng thời gian, càng xem về sau thì càng thấy ban đầu thịt và nước dùng ntn nhé 🥰🥰

Chúc các bạn ở 1/2 kia thế giới ngủ ngon!!!!!!

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

- Tonkotsu Ramen - Xin phép update recipe sau nhoé các bạn thân yêu, vì sau 12 tiếng

Để lại phản hồi bài viết