**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣

Cùng nhìn lại hơn một năm yêu muộn màng... nhưng không lỡ làng của Ríc tại yêu bếp nha. Mà cũng kể từ đó, chàng trai năm nào biết chi là bếp núc được biết đến là **traidamsaithanh** (trai đảm Sài Thành). Rồi cũng sau đó một năm, tuổi cũng lên mà tên thì cũng chưa ai biết... 😂😂😂

Cùng nhìn lại 1 chặng đường của Ric bên dưới nha.😍😍😍😍

P/S: Nhân đây cũng cảm ơn các anh chị admin của yêu bếp đã tạo một sân chơi thật tuyệt vời. Chúc group sớm lên 2M nha.🤣

#yeubep

#escheepkitchen

#Erichome

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

**Từ cái post đầu tiên đến nay... hơn một năm rồi...**🤣🤣🤣Cùng nhìn lại hơn một năm

Để lại phản hồi bài viết