Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất của 100 hộ dân kết hợp phần đất của gia đình phát triển thành công viên rộng 50.000m2, chỉ cách bán đảo Linh Đàm Hà Nội 900m
Hiện tại em đã phát triển được hơn 2000 loài hoa và thực vật làm cảnh, tạo dựng được không gian xanh, sống chan hoà với thiên nhiên hoa lá, em xin góp ảnh chia sẻ với niềm đam mê đó
Các hình ảnh các mùa hoa tại khu vườn nhà em
Mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người
#yeubep

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Ước muốn sống hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống gia đình em đã thuê đất

Để lại phản hồi bài viết