Các Chị em có ai đã dùng Snapware chưa ạ? e phân vân với Rubbermaid ạ, rubbermaid thì

Các Chị em có ai đã dùng Snapware chưa ạ? e phân vân với Rubbermaid ạ, rubbermaid thì nhiều người khen nhưng e thích thiết kế Snapware hơn, bỏ tủ đỡ tốn diện tích

Các Chị em có ai đã dùng Snapware chưa ạ? e phân vân với Rubbermaid ạ, rubbermaid thì

Các Chị em có ai đã dùng Snapware chưa ạ? e phân vân với Rubbermaid ạ, rubbermaid thì

Để lại phản hồi bài viết