Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã follow chị Esheep rất lâu rồi. Em cũng có chung niềm yêu thích đặc biệt với căn bếp và một thời gian không dài say sưa với bánh ngọt. Lần đầu tiên em xin phép được đăng bài trong nhóm mình. Mặc dù chưa có món ăn nào để chia sẻ vào group mình nhưng em xin phép được chia sẻ mô hình thu nhỏ mô phỏng Phở Việt Nam trong bộ sưu tập các món ăn Việt mà em đã làm <3<3.

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Chào các anh chị trong group, gần đây em mới tham gia vào nhóm yêu bếp mặc dù đã

Để lại phản hồi bài viết