❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !
😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình.
👉👉Cấu trúc của các bữa ăn sáng của mình luôn có granola hoặc bánh hạt và trái cây. Riêng nhóm protein thì mình dùng trứng hoặc tôm, thỉnh thoảng có chả cá, thịt luộc, ức gà áp chảo😊😊
😄😄Mình đã ăn những bữa ăn sáng như vậy trong suốt 6 tháng qua, và đã có số cân nặng mình mong muốn ( từ 53 còn 48kg)
💐💐💐Chúc yêu bếp có thêm nhiều món ngon mỗi ngày 😘

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

❤️❤️Chào yêu bếp !😍😍Gửi đến yêu bếp những bữa ăn sáng màu sắc của mình. 👉👉Cấu trúc

Để lại phản hồi bài viết