CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANH
Để bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn cách làm đơn giản: dùng một cái ray và muỗng nhỏ, cà một nắm lá cải bó xôi (spinach) với ít nước để lá ra màu xanh, dùng nước này nấu cơm.
Ngoài màu xanh, mình nấu cơm với một số màu khác:
- Pha bột nghệ vào nước nấu cơm để cơm màu vàng.
- Băm nhỏ củ dền, dùng muỗng cà vào ray, dùng nước nấu cơm, cơm có màu cam (có lẽ nhiệt độ cao làm màu đỏ củ dền chuyển thành màu cam)
- Dùng muỗng cà vào ray một nắm trái việt quất (blueberry), cơm sẽ có màu tím (màu không tím đẹp như lá cẩm)
Bếp và ngoài vườn có rau trái gì mình nhuộm màu cho cơm bằng món ấy, và dùng cái ray thay vì máy sinh tố vì nồi cơm nhà mình nhỏ, nấu vừa đủ ăn trong ngày.
Gửi các bạn Yêu Bếp hình ảnh những bữa ăn với cơm màu sắc nhà mình đã nấu.

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

CƠM MÀU XANHĐể bữa ăn nhìn vui mắt hơn, mình hay nhuộm màu xanh cho cơm. Mình chọn

Để lại phản hồi bài viết