#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍

Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời gian lên khoe với mọi người về bữa ăn vào những ngày cuối tuần của gia đình em 😋
Năm nay e 26t, chưa lập gia đình. Công việc của e là nhân viên y tế nên chỉ đc nghĩ ngày chủ nhật. Được nghĩ ngày nào thì e tranh thủ vào bếp nấu nướng ăn uống cùng gia đình ngày đó, được cái e chịu khó bày lắm 😁
À quên. Nhà e được cái nghiện món tiết canh vịt lắm 😂
𝙎𝙖𝙪 đ𝙖̂𝙮 𝙡𝙖̀ 1 𝙨𝙤̂́ 𝙗𝙪̛̃𝙖 𝙖̆𝙣 𝙙𝙤 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙩𝙖𝙮 𝙚 𝙣𝙖̂́𝙪 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙗𝙖̀𝙮 ❤️

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

#𝐁𝐮̛̃𝐚_𝐚̆𝐧_𝐜𝐮̀𝐧𝐠_𝐠𝐢𝐚_đ𝐢̀𝐧𝐡 😍Theo dõi #𝐘𝐄̂𝐔_𝐁𝐄̂́𝐏 đã lâu nhưng hôm nay mới có thời

Để lại phản hồi bài viết