Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,
Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ.
Lâu lắm rồi, nay dọn dẹp lại, cũng mạnh dạn bỏ đi bao nhiêu là thứ “đồng nát”... Mỗi lần chơi xong, con cũng tự cất đồ đấy, cơ mà cu cậu đổ lung tung vào giỏ hộp thôi. Trộn như lẩu thập cẩm ấy 🙂

Ảnh : muốn gọn lại giỏ và hộp 🙂 hí hí. Hộp lego, hộp inochi hộp gì gỉ gi cũng được 🙂 🙂

Grassland,
Dọn dẹp góc chơi

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Góc chơi 🙂,Kỳ này lại đi xa 🙂 góc bếp một chút. Là góc chơi của cậu con trai nhỏ. Lâu

Để lại phản hồi bài viết