Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu thì phải giấu vội trong tủ không ông con giai e lại mắng vì tội hay tha lôi 😆😆
Đồ của em thập cẩm ngũ vị hương đủ màu sắc đủ sờ tai 😘😘
Một số hàng Gốm em hay mua :
- Sumo gốm nhật cân kí
-Gác Gốm
-Lạc gốm
-Tiệm gốm Rêu
-Tiệm gốm
-với cả thi thoảng cứ lướt trong hội gốm Livestream nữa 😂😂
#khoegom

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Góc khoe gốm Nhật ,thi thoảng lâu lâu hứng thú quá mua về thì e lôi ra chụp,còn đâu

Để lại phản hồi bài viết