Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️

Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là nông dân yêu hoa, yêu cá, yêu thiên nhiên, mọi thứ trong vườn đều tự tay làm.
Còn em là trường phái phá hoại, động vào gì hỏng đó. Cây cối bố em trồng đều lên rực rỡ, còn vào tay em thì chết hết ☺️

Mời cả nhà xem một góc vườn bố em đã tận tâm chăm sóc, vì em ko biết kĩ thuật chăm hoa nên ko chia sẻ gì được. Nếu ai muốn xem kĩ thuật trồng trọt chăm bẵm thì comment em gửi link fb bố em cho ạ 😂

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Khi có người bố yêu hoa☺️Nhà em có bố em và em là hai trường phái đối ngược. Bố em là

Để lại phản hồi bài viết