Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá,

Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm điện cũ kĩ từ ngày ra riêng. 14 năm đến nơi rồi đấy. Cách làm sơ sơ như này.

-Cá sơ chế, ướp với giềng/ gừng, xả, hành tăm.
-Thịt ba chỉ thái to dày xếp xen kẽ.
- Sau đó dội vào hỗn hợp gồm Tương quê + mật mía + nc trắng. Pha theo theo tỉ lệ 2-1-3. Mình đong bằng bát nhỏ. Dội vào sâm sấp mặt cá là được. Mn để ý tuỳ loại mắm hoặc tương nhà mà gia giảm nhé. Nhà tớ tương quê tự ủ nên mặn lắm ý 🙂
-Ướp khoảng 30p.
-Tất cả đem Đun trong nồi cơm điện đến khi cạn 🙂 là thôi.

Grassland

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Kho cá, Với mật mía, tương quê và hành tăm. chẳng có bí quyết gì ngoài chiếc nồi cơm

Để lại phản hồi bài viết