Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?
Đây là cách làm mình cảm thấy ngon nhất nên chia sẻ lại cho chị em nào cần. Kết hợp với 1 cái dụng cụ rất đơn giản mà hầu như nhà nào cũng có, mà chị em mình ít khi sử dụng chức năng của nó.
Cách làm như thế nào mình ghi dưới mỗi tấm hình nha cả nhà.

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Làm cách nào để có được 1 chén nước mắm gừng thơm, ngon, đậm đặc để chấm Vịt luộc ?

Để lại phản hồi bài viết