Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️

nên mỗi lần làm cơm mời gia đình, mình thường chọn món miền Bắc, lần này mình làm bún đậu mắm tôm và món chính mời gia đình, ai cũng tấm tắc khen ngon và lạ, ăn xong, ba mẹ và em chồng còn xin mắm tôm mang về nữa cơ í 😛

Mỗi tội bên này mình không mua được mắm tôm giống Việt Nam, mắm tôm cũng vẫn có mùi thơm nhưng mặn kinh khủng khiếp 😩 mỗi lần pha mình cần rất nhiều chanh, đường, tỏi , ớt ... để làm cho mắm tôm vừa dc miệng ăn...☺️😋

Mình tự nhủ, thà mặn và không giống Việt Nam mà có mắm tôm ăn là may mắn lắm rồi í👌🏻☺️

cũng giảm được cơn ghiền và nhớ nhà phần nào😊

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Mình là người miền Bắc, mà lấy chồng người miền nam, và đang sống tại Canada ☺️nên

Để lại phản hồi bài viết