NHẬP MÔN CAFE - tại sao uống cafe lại say?Mua Hạt Gì? Máy Gì Để Uống Cafe ở

NHẬP MÔN CAFE - tại sao uống cafe lại say?
Mua Hạt Gì? Máy Gì Để Uống Cafe ở nhà???
-
Video này không mang tính học thuật mà mang tính chia sẻ vỡ lòng về cafe.
-
Các bạn PM bảo mình share nốt cách làm coldbrew nên mình làm video cuối về cafe ở phần 2 nha https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1089602484757239/

NHẬP MÔN CAFE - tại sao uống cafe lại say?Mua Hạt Gì? Máy Gì Để Uống Cafe ở

NHẬP MÔN CAFE - tại sao uống cafe lại say?Mua Hạt Gì? Máy Gì Để Uống Cafe ở

Để lại phản hồi bài viết