#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀO
Mùa đào. Đào lại đang quá rẻ.
hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức mần trà đào ùi. Nên hôm ni mình ngoi lên góp vui 1 món liên quan đến đào nha 😁. BÁNH TART ĐÀO.
Cách làm mình note trong mỗi hình ạ.
Theo cách nì thì ngoài làm tart đào mình áp dụng được cho cả các loại trái cây khác lun nà (mận HN, phúc bồn tử, dâu, táo, xoài, blueberry,...)
Với bánh size 24 như hình mình mua 500gr đào chín và gần 2kg đào hườm hườm.
🍑🍑🍑<3

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

#TART_ĐÀOMùa đào. Đào lại đang quá rẻ. hổm rày mình thấy nhiều bạn share công thức

Để lại phản hồi bài viết