# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #
Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền thống, sử dụng bình Ikebana của Nhật và cắm Jiyuka...
Thường cắm Sen truyền thống sẽ sử dụng nhiều hoa, lá; cắm hoa nghệ thuật chỉ cần sử dụng ít lá hoa để tạo nên những bình hoa phù hợp với góc bàn trà, bàn bếp, xin chia sẻ cùng các bạn...

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

# Yêu bếp có hoa #Nhân mùa Sen cũng muốn chia sẻ vài bình Sen cắm khác kiểu truyền

Để lại phản hồi bài viết