[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]

Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ khó lắm, vẽ thỏ còn ko biết vẽ thì đan móc cái j. Hoá ra chỉ cần tỉ mỉ xíu là dc 🥰. Sắp dc nghĩ Tết, nếu chưa biết đi chơi đâu thì chị em ở nhà thử chơi mấy trò này xem sao. Biết đâu lại nghiện 😍.

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

[Yêu bếp: Góc đan móc may vá]Khoe với bếp mấy đồ thủ công e làm 🤗🤗. Lúc đầu cứ nghĩ

Để lại phản hồi bài viết