[Game điểm danh] Hello Monday🌿Bữa sáng thực sự rất quan trọng và đừng ai bỏ bữa sáng

[Game điểm danh]

Hello Monday🌿

Bữa sáng thực sự rất quan trọng và đừng ai bỏ bữa sáng nhá!

Cũng có một vài phương pháp ăn kiêng theo cách bỏ qua bữa sáng nhưng chắc chắn nó sẽ đi kèm các quy tắc dinh dưỡng nghiêm ngặt khác và chỉ phù hợp với một số thể trạng sức khoẻ nhất định.

Lâu lắm rồi mình mới có thời gian làm một bữa sáng tại Esheep Kitchen Studio của team admin như truyền thống trước đây của chúng mình, dù hôm nay cũng chỉ là một bữa sáng #Vetula và chớp nhoáng.

Những ngày khác, đều lê la ăn ngoài hoặc mang sẵn từ nhà đi.

--

Hôm nay bữa sáng của bạn là gì? Cho Yêu Bếp biết nhé ❤

[Game điểm danh] Hello Monday🌿Bữa sáng thực sự rất quan trọng và đừng ai bỏ bữa sáng

Để lại phản hồi bài viết