Loại Bim Bim ngon nhất.😄Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu

Loại Bim Bim ngon nhất.😄

Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu như mình. Cháy là loại "bim bim" ngon nhất. Cũng giòn như bim bim, mỗi loại gạo khác nhau sẽ có một mùi vị khác nhau. Nhai thật kỹ thì còn cảm nhận của độ ngọt của cháy.😃

Chấm với nước kho thịt hoặc là kho cá thì ngon tuyệt. Còn bim bim thì bỏ mồm ăn luôn. Cùng lắm là chấm thêm tương ớt. 🌶

Còn cháy mà chấm kho quẹt thì nhất luôn. 👍😎

Mọi người cảm nhận và có những cách ăn "bim bim" đặc biệt này như thế nào? 😉

Loại Bim Bim ngon nhất.😄Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu

Loại Bim Bim ngon nhất.😄Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu

Loại Bim Bim ngon nhất.😄Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu

Loại Bim Bim ngon nhất.😄Không biết các bạn trẻ bây giờ thế nào, với bọn 8X đời đầu

Để lại phản hồi bài viết