Mấy chị ơi. Cái bồn hefele nhà e mới lắp bị trắng trắng lấm tấm như hình. Các chị có

Mấy chị ơi. Cái bồn hefele nhà e mới lắp bị trắng trắng lấm tấm như hình. Các chị có kinh nghiệm chỉ dùm e cách vệ sinh cho sạch với. Em cảm ơn ạ

Mấy chị ơi. Cái bồn hefele nhà e mới lắp bị trắng trắng lấm tấm như hình. Các chị có

Mấy chị ơi. Cái bồn hefele nhà e mới lắp bị trắng trắng lấm tấm như hình. Các chị có

Để lại phản hồi bài viết