Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế!

Hôm nọ, em xem được bài của một chị trên Yêu Bếp tạo hình bánh trôi xinh ơi là xinh, vội vàng save ngay ảnh về xong hô hào chị em trong khu làm buổi nặn bánh cho bọn trẻ con chơi :))

Tưởng ngon ăn, đấy ảnh đấy làm theo đi :)) Ai dè thực tế các tác phẩm ra đời còn xuất sắc đầy hàm ý hơn mình tưởng tượng nhiều!!!

Nặn bánh đã cười, đến lúc luộc bánh chín còn cười gần chết, cười từ đông sang hạ mất, đau cả ruột luôn :)) Mà rất là vui nên đứa nào cũng đòi tác phẩm của con đâu :))

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Mọi thứ ta nghĩ, ta tưởng tượng đôi khi khác xa đến rất xa so với thực tế! Hôm nọ, em

Để lại phản hồi bài viết